Dostupni kursevi

Kurs se organizuje u sklopu projekta "Razvoj i realizacija okruženja za kreiranje sopstvenih preduzetničkih ideja kroz podsticanje samozapošljavanja kod mladih u Vojvodini", koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije a sprovodi Centar za istraživanje, razvoj i primenu praktičnih znanja i veštine CEIR Novi Sad.

Kroz saradnju sa studentskim i organizacijama civilnog društva definisane su potrebne komponente edukativnih programa, i  uz podršku eksperta za edukativne programe razvijeni su sadržaji i obrazovni materijali za realizaciju treninga predviđenih projektom. Jedan od ciljeva projekta da podstakne i  omogući širem krugu ciljnih grupa da dobije pristup znanju i podršci biće realizovan upotrebom modernih tehnologija koja omogućava značajno snižavanje troškova, uz omogućavanje masovnog korišćenja od strane ciljnih grupa, bez obzira na geografsku udaljenost. Kroz edukativnu komponentu programa ciljne grupe će imati mogućnost da razviju inicijalni set preduzetničkih znanja i veština,  kao i priliku da se inspirišu na pozitivnim primerima uspešnih mladih preduzetnika.

Prvi u nizu kurseva je kurs za inicijalne preduzetničke veštine koji se sastoji od 4 modula, pri čemu je svaki modul podeljen u nekoliko manjih celina - lekcija:

1. modul 1: Pojam preduzetništva

2. modul 2: Osnivanje preduzetnika/privrednog društva;

3. modul 3: Porezi i obaveze;

4. modul 4: Biznis plan.

Ohrabrujemo vas da kroz navedene module steknete početna znanja o proceduri i prednostima pokretanja sopstvenog biznisa.

Za sva dodatna pitanja i sugestije, naš projektni i ekspertski tim su na raspolaganju.